Det är de här ordspråken som avses.

1. Hellre fly än illa fäkta.

2. Man skall inte kasta sten i glashus.

3. Man skall inte ropa hej förrän man är över bäcken.

4. Den som gräver en grop åt andra faller ofta själv däri.

5. Den som spar han har.

6. En olycka kommer sällan ensam.

7. Även en blind höna kan hitta ett korn.

back
 Ullas hemsida