Mme Boll

Portlandros. Växtsättet är tätt och bladverket fylligt. Busken blir ca 1 m hög och lika bred. Blommorna är stora och tätt fyllda, ibland fyrdelade. Färg mörkt rosa. Doftar starkt och sött. Den är återblommande och blir ofta vackrast på hösten.
Zon 5.