NevadaEn kraftig buskros som blommar otroligt rikligt. De vita blommorna sitter tätt på de rödbruna grenarna. Blommorna är enkla eller lätt fyllda med framträdande gula ståndare i mitten. Busken är härdig, skuggtålig och anspråkslös, men den kan angripas av svartfläckssjukan.
Zon 6