Skrinmadonnan

Första gången en kyrkbyggnad i Övertorneå nämns är på 1340-talet. Särkilax kapell blev föremål för särskild omsorg från både påven i Rom och ärkebiskopen i Uppsala eftersom det låg längst upp i norr.

År 1615 spolades kapellet bort av en häftig islossning. Skyddsmantelmadonnan är en av kapellets medeltida helgonbilder som återfanns vid slåttern samma sommar.
Mariabilden öppnas så att det ser ut som om hon håller ut sin mantel och i den skyddar skaror av människor som ber till Gud.

En ny kyrka byggdes på en säkrare plats ca tre km söderut, i Övertorneå, och där kan man nu se madonnan och de andra skulpturerna.

back   Ullas hemsida