Renässansorgeln i Övertorneå kyrka

Orgeln byggdes 1608 för Tyska kyrkans räkning, av Paulus Muller i Spandau, och sattes till slut upp i Övertorneå.
Den har en mycket vacker fasad, utförd av bildhuggarn Mårten Redtmer, som också gjort utsmyckningen på regalskeppet Wasa.Tycker du att det verkar intressant? Då kan du fortsätta att läsa här nedanför.
Texten är hämtad från Övertorneå kommuns hemsida.


Övertorneåprojektet - restaurering av en av Sveriges största kulturskatter

I Övertorneå och Hietaniemi kyrkor i Övertorneå kommun finns en av landets stora kulturskatter - en kyrkorgel. Orgelns historik är fascinerande.

När S:ta Gertruds kapell i Stockholm år 1607 byggdes om till den s k Tyska Kyrkan påbörjades även ett orgelbygge. Byggare var Paulus Müller från Spandau. Orgeln fick ursprungligen 21 stämmor fördelade på huvudverk, bröstverk och pedal. År 1622 byggdes orgeln ut med ett ryggpositiv istället för bröstverket. Tre år senare försågs orgeln med ytterligare åtta stämmor. Under Andreas Dübens tid som organist i kyrkan genomgick orgeln en restaurering och utbyggnad. Stämmorna blev fördelade på huvudverk, öververk, ryggpositiv och pedal. Orgeln var utan jämförelse Sveriges finaste orgelverk på denna tid.

Övertorneå församlings komminister Nils Wiklund var i Stockholm år 1779. Han var suspenderad från sin tjänst och ville utverka nåd hos kungen. Wiklund lyckades få upprättelse och hittade dessutom en orgel till salu. Orgeln köptes av Övertorneå församling för 250 riksdaler banco och fraktades med båt och släde till sin nya miljö i Tornedalen 100 mil från Stockholm.

Huvudparten av orgeln finns i dag i Övertorneås 1600-tals kyrka och ryggpositivet finns i grannförsamlingen Hietaniemis kyrka. Båda kyrkorna är träkyrkor från samma tid och är till utseendet närmast identiska.

Orgeln är idag en av Sveriges främsta kulturklenoder. Troligen är detta en av världens bäst dokumenterade orgelinstrument. Instrumentet har haft en avgörande betydelse för utvecklingen av den svenska musikhistorien och utgör en av landets märkligaste och mäktigaste kulturskatter.

"Övertorneåprojektet - The Övertorneå Project" omfattar flera delar. I Norrfjärdens kyrka utanför Piteå har byggts en replika av orgeln i Övertorneå kyrka. Övertorneå-orgeln har dokumenterats och utifrån dessa resultat har orgeln så som den tedde sig vid 1680-talet rekonstruerats. En varsam restaurering av orgeln i Övertorneå har inletts och beräknas vara klar i början av 1999. Ekonomiska medel till projektet har anslagits bland annat från EU:s strukturfonder.

Källa: Övertorneåprojektet - "The Övertorneå Project", red av Lena Weman Ericsson.

back   Ullas hemsida