Ordspråkslek

Kan du klura ut vilka ordspråk som gömmer sig bakom dessa beskrivningar?

1. Eskapistiskt beteende bör prefereras framför submediokert manövrerande av oblongärt eggjärn.

2. Personer, vilka residerar i arkitektoniska kreationer av en metastabil, transparent smältprodukt av övervägande kiselsyra, bör iaktta abstinens i fråga om det skyndsamma omlokaliserandet av smärre patrologiska enheter.

3. Den vokala manifestationen av emotionell satisfaktion bör senareläggas till en tidpunkt hinsides det att forcerandet av en, till ytan, relativt begränsad naturlig akvedukt till fullo genomförts.

4. Exekverandet av terrar exkavation, intentionerat för annan, implicerar exkavators vertikala transport till nämnda exkavation.

5. Genom att kontinuerligt ackumulera exempelvis ekvivalenta korrespondenser till grundämnet AU säkerställer possessionaten ett permanent kontinuum av pekuniära aggregationer.

6. En pandorisk incident har stark inklination att endast sporadiskt manifestera sig singulärt.

7. En visuellt handikappad, feminin individ av de domesticerade formerna av arter av släktet Gallus kan undantagsvis excellera i lokaliserandet av en diminutiv enhet av ceralt födoämne.


Vill du se svaren?