Arton gåtor

 1. Vad är det för likhet mellan en björk och ett gevär?
 2. När kan man bära vatten i silen?
 3. Du kastar det när du behöver det, och tar upp det då du inte behöver det.
 4. Vilket ord har fyra bokstäver och inte någonsin uttalas fel?
 5. Vad är det som blir längre ju mer du tar bort från båda ändarna?
 6. Vad går över vattnet utan att röra sig?
 7. Vad är det som har huvud men inget öga?
 8. Vem är det som orkar bära en stock men inte en liten sten?
 9. Ju mer du tar bort desto större blir det, ju mer du lägger till desto mindre blir det?
 10. Hur många loppor går i en kagge?
 11. Vart flyger alla fåglar?
 12. Går mot skogen men ser hem?
 13. Bonden går och letar efter det han inte vill ha?
 14. Vilken dag står inte i almanackan?
 15. För liten för en, lagom för två, och för mycket för tre?
 16. Mindre än en mygga, bär kyrkan på sin rygg?
 17. Det är runt som ett ägg men räcker runt omkring en kyrkovägg?
 18. Röv upp, röv ner, tio drar fyra?

Back Home


Svar på gåtorna

 1. båda skjuter skott
 2. då vattnet har frusit
 3. ett ankare
 4. rätt
 5. diket
 6. bron
 7. spiken
 8. älven
 9. hålet
 10. inga, de hoppar dit
 11. dit näbben pekar
 12. yxan på bondens axel
 13. hål i gärdsgården
 14. dödsdagen
 15. hemligheten
 16. sandkornet
 17. ett nystan
 18. kvinnan sitter på mjölkpallen och mjölkar (tio fingrar drar fyra spenar)