Äritan gå:t.

 1. Wå jer e för läikhait milla i bjerk å i djiveir?
 2. Na:r kän men bera vättne ipi säilo?
 3. Do käst e da do bihöive, å ta op e da do äint bihöiv e?
 4. Huke åol hä föir båokstava å eint näntin äottalas feil?
 5. Wå jer e so bläi lengger ju mair men tä båort uti bekke i:nta?
 6. Wå gär ivi vättnen äotan at röir si?
 7. Wå jer e so hä häore men äingge öi?
 8. Wåmm jer e so vårk bera in ståkk men äint in lil stain?
 9. Ju mair do tä bårt desto stö:r bläi he, ju mair do leg til desto mäinder he bläi?
 10. Huri me:ngg låpp gär ini ino kä:k?
 11. Wårt fläo åll fåela?
 12. Gär måot skåojo men säi haim?
 13. Båondn gär å lait et He´n äint vil ha?
 14. Huken de: stär äint ini ålmanäkken?
 15. För läitet för aino, löo a to:, å för mitji för träi?
 16. Mäinder en i möj, ber tjörka opa rigo?
 17. He jer runt so i e:g men rekk kräingo ino tjörkve:g?
 18. Röv opp, röv nei, ti: dra föir?
Vad det betyder? Här har du gåtorna översatta till "vanlig" svenska
Och vad var då detta? Överkalixmål förstås.

Till min hemsidaSwå:r opa gå:to

 1. beke to: stjiot skåta
 2. da vättne hä frusi
 3. i äinker
 4. rett
 5. däike
 6. bråon
 7. späiken
 8. elva
 9. håle
 10. äingger, döm hopp däit
 11. däit neive paik
 12. iksa opa heilo a båondo
 13. håla uti ha:no
 14. dötsde:n
 15. hemlihaita
 16. sankårnne
 17. i nist
 18. i kuno so sit å mjölk