Hur man lyckas med rosor

Växtplats

Rosor mår bäst om de står i ett öppet, soligt och varmt läge. Öster eller västerläge är att föredra.
Jorden ska vara krafig och näringsrik, gärna lerhaltig. Dessutom trivs rosor med högt pH i marken så man bör även kalka.

Plantering

Krukodlade plantor kan planteras under hela odlingssäsongen, medan den bästa planteringstiden för barrotade plantor är oktober-november eller april-maj. I de kallare delarna av landet är vårplantering säkrast.
Om man inte skall plantera rosorna omedelbart bör man jordslå dem. Man gräver en grop där plantorna läggs och täcker över rötterna med jord. Före planteringen sätts plantorna i en hink med vatten under en halvtimme .
Gräv en ordentlig grop. Är rötterna långa kortas de in till ca 20 cm med en sekatör. Sätt ner plantorna så att förädlingsstället kommer ca 10 cm under markytan. Bred ut rötterna väl och fyll gropen till 3/4 med jord. Tryck till jorden ordentligt runt plantan och vattna rikligt. När vattnet sjunkit undan fyller man på med resten av jorden.


Skötsel

Rosor gödslas en gång på våren och en gång omkring 1 juli. Gödsla med s k fullgödselmedel, speciellt rosgödsel eller hönsgödsel. Följ doseringen på förpackningen.
Beskär rabattrosor när björken slår ut. Då tas svaga skott bort och övriga skärs ned till 10-20 cm. På klätterrosor skärs sidoskotten in till 10-15 cm och man tar bort svaga grenar, så småningom måste de tunnas ut genom att äldre grenar tas bort. För stamrosor gäller detsamma som för rabattrosor. S k vildskott som kommer från nedanför förädlingsstället måste tas bort. Bäst är att rycka bort dem, då kommer de inte tillbaka så lätt.
Sent på hösten kupas den omgivande jorden upp kring rosplantan. I februari-mars läggs litet granris över som skydd mot vårsolen.