Raku

rakuskålRaku (jap. "glädje") är en form av glaserad keramik med poröst gods,lergods.

Glasyrbränningen sker vid låg temperatur i enkla ugnar som man kan bygga själv. De glaserade föremålen lyfts glödande direkt ur ugnen när glasyren smält ut och får sedan svalna. Nu för tiden efterbehandlas de oftast på olika sätt medan de fortfarande är heta för att få andra färger eller effekter i glasyren.

Den här tekniken passar för enkla föremål och charmen ligger i att man så snabbt får se de färdiga pjäserna och i att man aldrig kan förutsäga resultatet helt. Andelen misslyckade pjäser är hög med en så våldsam teknik, och resultatet är slumpartat och okontrollerbart.

Rakukeramik började framställas i Japan i början av 1500-talet av Tanaka Chojiro, och är mest bekant som material i enkla, handformade teskålar. Sprickor, krackeleringar och mistor i glasyren ansågs i Japan inte som fel, utan tecken på liv och mänsklighet som snarare ökade än minskade värdet på keramiken.

På bilden ovan är en teskål av Tanaka Chojiro. Den finns på Östasiatiska museet i Stockholm.