Helles hus

Susannes masker

Resultatet

Här är några av de saker som vi brände. En imponerande samling tycker jag. Ändå ser de enskilda föremålen mycket bättre ut i verkligheten.

En del av våra alster
Fler rakuföremål